Vi oppfordrer klubbens medlemmer til å sende inn info. om oppnådde championat!